خدمات شرکت

  • حمل کالا با کامیون‌های فوق سنگین و سنگین و نیمه سنگین

  • حفظ و رعایت زنجیره‌ی سرما از مبدأ تا مقصد

  • کامیون‌های آماده‌ی بارگیری به همراه پروانه‌ی حمل محصولات دامی و منجمد

  • پروانه‌ی بهداشت ناوگان

  • تحت پوشش بیمه‌ی کالا از هنگام بارگیری تا مقصد و هنگام تخلیه

  • آماده‌ی عقد قرارداد با کلیه‌ی شرکت‌های کوچک و بزرگ

بستن
بستن