تماس با شرکت

آدرس: مشهد، پایانه بزرگ بار شهید خیبری، ساختمان مرکزی اعلام بار، طبقه همکف، غرفه شماره ۲کانال تلگرامی: YakhchalTarabar@


تلفن‌ها:

۰۵۱۳۳۹۲۷۴۴۵
۰۵۱۳۳۹۲۷۴۴۶
۰۵۱۳۳۹۲۷۴۴۷
۰۵۱۳۳۹۲۷۴۴۸
۰۵۱۳۳۹۲۷۴۴۹
۰۹۱۵۵۷۷۷۷۲۷
۰۹۱۵۳۷۵۵۵۷۵
۰۹۱۵۴۷۳۷۷۲۷

 

    بستن
    بستن